متن سخنرانی دکتر علیرضا شهرستانی رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه در آیین رونمایی فرهنگستان میرجلال الدین کزازی: به نام خداوند جان و خرد

متن سخنرانی دکتر علیرضا شهرستانی رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه در آیین رونمایی فرهنگستان میرجلال الدین کزازی:
به نام خداوند جان و خرد
پارسایان بخرد، اندیشه ورزان گرامی، آقایان و خانم‌ها، درود تان باد
ببینید ارجمندی سخن را چه اندازه بلندای جایگاه است که در نبی سروستان، خرد آفرین می فرمایند :
“خلق الاانسان علمه البیان ” انسان را آفرید و به او بیان آموخت.

جنبش اول که قلم برگرفت / حرف نخستین ز سخن درگرفت .

آری سخن بدون سخنور نه شدنی است و نه ماندنی !

سخنوری از روزیهای گرانسنگ است که سخن آفرین آن را در آغاز فهرست بهره های بخشیده اش به آدمی یادآور می گردد.
بزرگداشت سخنوران آنهم سخنوری که نمونه ای نو درانداخته
نه در توان این قلم باریک ونه این بیان تاریک است که گفت:
“شناسنده باید روشنتر از شناسانده باشد. ”
بدون هر گونه خوش گویی و چرب زبانی “که نه ماراست پیشه و نه او راست پسند ”
آوازه استاد فرهیخته،فرمانروای آیین شکوه، میرجلال‌الدین کزازی مرزهای گستره ی فرهیختگی را در نوردیده است وچنان بر زبر فراخنای اوج به ستواری بیستون ایستاده ، که تلاش در نگریستنش، کلاه از سر کودک عقل می اندازد .
استاد فرخ پی،بزرگ مردی که اندیشه ی آگاهی بخش او پهنای ایران را سپری نموده و امروز هر فرهیخته‌ای در گستره گیتی که اندک آشنایی با زبان پارسی دارد، آفرین گوی سخن سخته و نوشته‌های رازناک جناب شان می باشد.
جای بسی خوشبختی و سربلندی است که نام و آوازه استاد کزازی بزرگ، نخستین بار از سرزمین سنگ و دنگ و رنگ کرمانشاهان دیرپای به گوش ایرانیان و جهانیان رسید.
چه این که کنکاش ژرف و دانش‌بنیان او برای پیدایی و شناساندن واژگان گمگشته پارسی که در پس سالیان دراز در لایه های مه آلود زبان‌های دیگر می‌رفت که به دست فراموشی سپرده شود، ارزش صدها بار آفرین گفتن و برگزاری نشست‌های بین المللی را دارد.
آشنایی کامل استاد به برخی زبان های دیگر کشورها موجب گشت واژگان زیبا و استوار و کهن پارسی از پس غبار زمان پیدا شده و خورشید وش پهنه ی ادبیات جهانی را با سنگینی و مینو سرشتی خود همراه نماید. .
هر اندیشمند و هر ایرانی دارای دوستی میهن با خواندن نوشته های گران سنگ استاد کزازی به ایرانی بودن و پارسی زبان بودن خود از بن جان بر خویشتن می بالد و می نازد.
او دارای سرزمین سخن و فشرده فردوسی و خاقانی است، پس همه مهمان اوییم نه میزبانش، بیش درد سرتان نمی‌دهم واز زبان شما خوبان می گویم :
حد ما نیست که پیش تو بگوییم سخن / هم تو با ما سخنی گوی که ما گوش کنیم
باشد که در برگزاری این آیین مینویی به همین سال بسنده ننموده و در روزگار آینده و سالیان پیش روی، چندین و چند بار بتوانیم آفرین گوی تلاش ها و کوشش های جنابشان باشیم .
در پایان از تمام کسانی که در برگزاری این آیین ، یاری گر یکدیگر بودند سپاس گزاریم،
خصوصا از شهردار،مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمانشاه، معاونت محترم فرهنگی شهرداری کرمانشاه ، حوزه هنری کرمانشاه و سایر مسئولین و خدمتگزاران عرصه فرهنگی استان ، هرچند می‌دانیم و نیک باور داریم ارزش استاد را باید بارها و بارها در فرهنگ کرمانشاه برای همیشه به بزرگی نگاه داشت.
اینگونه باد