نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه: احقاق حقوق مردم و رسیدن به عدالت از کار های بسیار مهم و اساسی اسلام است.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در دیدار پیش از ظهر امروز تعدادی از حقوق دانان بسیجی استان با نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ، بر ضرورت احقاق حقوق مظلومین تأکید شد.
امام جمعه کرمانشاه گفت: یکی از کارهای اساسی که حقوقدانان باید خیلی تأکید کنند اجنهاد در علم حقوق است، یعنی تسلط بر احقاق حق مراجعان است.
وی افزود: در اسلام تأکید زیادی بر حقوق شده و آنقدر که در اسلام بر احقاق حقوق تأکید شده در دیگر مکاتب نشده، لذا تمام برنامه های حقوقدانان باید بر اساس اسلام و فلسفه اسلام باشد.
امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: اسلام دقت بر این کار دارد و مراقب احکام و و قوانین است، هیچ دینی به دقت اسلام در امور حقوقی نیست ، لذا باید دقت لازم را داشته باشیم تا حقی از کسی ضایع نشود.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه اظهار داشت: اسلام راجع به اصل قضاوت خیلی حساس است زیرا اهمیت حق مردم برای اسلام بسیار مهم است.