نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه گفت: دلیل اصلی ماندگاری انقلاب اسلامی ایران ارزش ها و آرمانهای آسمانی و اسلامی آن است.

حضرت آیت الله “مصطفی علما” روز چهارشنبه در نشست شورای سیاستگذاری و راهبردی چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی استان ، اظهار داشت: باید ارزش های مهم انقلاب اسلامی ایران که خون های زیادی برای حفظ این ارزش ها ریخته شده است را به جوانان و نسل های جدید و آینده معرفی کنیم.
وی گفت: ارزش های اسلامی این انقلاب است که سبب قدرت روز افزون نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان شده است.
وی افزود: با تکیه بر این ارزش ها ست که امروز ایران در مقابل ابرقدرت بزرگ جهان یعنی آمریکای جنایتکار ایستاده است و گرنه قدرت نظامی ما و اقتصاد ما اصلا قابل قیاس با آنها نیست و این مقاومت و ایستادگی قوت خود را از این ارزش ها دارد.
وی گفت: از تمام سختی های پیش رو و فشارهای آمریکا بر ایران نیز با اقتدار خواهیم گذشت و فراموش نکنیم روزهایی را که ارتش بعث عراق با حضور نیروهای نظاتمی از ۵۰ کشور جهان و تجهیزات مدرن و حمایت های گسترده همه قدرت های بزرگ جهان به این کشور حمله کردند و شکست خوردند.
وی افزود: امروز وظیفه همه مسئولین و مردم است که از این انقلاب و نظام ارزشمند حراست کنند چرا که برای اینکه امروز به این نقطه از پیشرفت و استقلال و عزت برسیم خون های فراوانی ریخته شده است.