نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: به همت تلاشگران صنایع دفاعی ، اقتدار امروز ایران در طول تاریخ کم نظیر است.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کرمانشاه آیت الله “مصطفی علما،” روز چهارشنبه در دیدار با مدیر کل مهندسی و.پدافند غیر عامل و ارشد وزارت دفاع و روسای رده های تابعه وزارت دفاع در استان کرمانشاه گفت: اخبار خوشحال کننده صنایع دفاعی قابل توجه است ، زیرا مهندسان و متفکران کشور در این زمینه خوب تلاش کرده اند.
امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر اهمیت صنایع دفاعی و فعالیت های این بخش در راستای اقتدار کشور افزود: آن چه که شاخص است و دشمن و دنیا روی آن حساب باز کرده ، همین صنایع دفاعی و تکنولوژی ساخت آن می باشد، زیرا اقتدار مثال زدنی امروز کشور مرهون تلاش و مسوولان و مهندسان صنایع دفاعی می باشد.
گفتنی است، قبل از سخنان آیت الله علما ، مهندس ارباب پوری توضیحاتی را در مورد خدمات رده های تابعه وزارت دفاع در استان ارایه نمود.