نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: اگر ما خود صالح باشیم ، میتوانیم افرادی صالح تربیت کنیم.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کرمانشاه آیت الله “مصطفی علماء” روز یکشنبه در نشست استادیاران حلقه های صالحین استان کرمانشاه که با حضور ائمه جمعه شهرستان ها برگزار شد، گفت: تمامی این جلسات و برنامه ها ، برای این است که ما هم خودمان صالح باشیم و هم صالح تربیت کنیم ، زیرا انسان صالح همه جا موثر است .
امام جمعه کرمانشاه با تبیین اثرات سخن انسان صالح تاکید کرد: مطلب صالح است که آسمانی و ماندگار می شود ،اما سخنان غیر صالح اثرات دراز مدت و همیشگی ندارد، و چون صبغه ای الهی ندارد ، به زودی از اذهان زدوده می شود.
نماینده ولی فقیه تصریح کرد: باید در حلقه های صالحین جوانان حضور بیشتری داشته باشند ، چون این جوانان هستند که آینده جامعه را مدیریت خواهند کرد، لذا باید با جوانان بیشتر گفتگو کنیم، بیشتر تعامل داشته باشیم و بیشتر در اجتماع آن ها شرکت نماییم.