رئیس ستاد پیگیری اجرای بیانیه گام دوم انقلاب در استان کرمانشاه: برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب باید از حداکثر ظرفیت های علمی، فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی استان استفاده کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کرمانشاه ، در نشستی که با حضور آیت الله “مصطفی علماء” نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و عبد الرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، علیرضا شهرستانی رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و رئیس ستاد پیگیری اجرای بیانیه گام دوم انقلاب در استان با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) گفت: برای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) تعداد هفت کار گروه با استفاده از تمامی ظرفیت های حقیقی و حقوقی تشکیل شده، تا بتوانیم از تمامی بستر ها در جهت تحقق این بیانیه مهم استفاده نماییم.
رئیس ستاد پیگیری اجرای بیانیه گام دوم انقلاب در استان کرمانشاه با انتقاد از عدم هماهنگی عمومی برخی جریان ها و دستگاه ها افزود: برای اجرایی شدن این برنامه عظیم تک بعدی و جزیره ای فکر کردن و عمل نمودن ، ماهیت کارها را کم رنگ و سرعت بخشیدن به موضوع را کاسته می کند، بنا براین باید با وحدت کامل دستگاههای اجرایی استان برنامه های خود را از طریق دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه کانالیزه نمایند.