به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دکتر شهرستانی عنصر آگاهی و دانای را فصل رجحان انسان نسبت به سایر مخلوقات دانست و تفکر و تعقل را مواهب شکوهمند آسمانی برای تریت نسل فردای این مرز و بوم قلمداد می کند. متن نوشته دکتر شهرستانی به شرح ذیل است.
   به نام خداوند لوح و قلم
با درود و مهر
           گستره بی بدیل فرهنگ و آموزش وپرورش، هنگامه شکوفایی ناب ترین عناصر انسانی، یعنی تفکر و تعقل است، که فصل رجحان آدمی از سایر مخلوقات می باشند، لذا بایسته است در هفته گرامیداشت مقام معلم ، شایسته ترین درودها در قاموس بهترین  مکنونات قلبی را تقدیم آستان پر مهر معلم بنماییم. یقینا مقام والای  معلم را فقط خداوند متعال و رسول مهربانی ها (ص) می توانند توصیف نمایند، چه این که، پروردگار بلند مرتبه اولین معلم و پیامبر(ص) غایت بعثت خویش را معلمی توصیف فرموده است.
عرصه شکوهمند تعلیم و تربیت بستری است که دانشمندان و متفکرانی بزرگ در این کسوت کمال یافته و به افتخار معلمی نائل شده اند، فرهیختگانی که آسمان ذهن، اندیشه و خامه ی کلک خیال انگیزشان، در گستره ای به وسعت دل های پاک و بی آلایش، تربیت آفرینی دارد. فیلسوف و علامه شهید آیت الله مطهری یکی از آن چهره های تابناک عرصه معلمی می باشد، استادی که به حق می توان سالروز شهادت مظلومانه او را به عنوان هفته بزرگداشت مقام معلم نام نهاد.
امید که جامعه و مسولان بیش از پیش قدردان ساحت سرو سای معلمین و فرهنگیان باشند، چه این که ، در تکریم امروز معلم، فردایی را می توان به نظاره نشست که جامعه از تمامی پلشتی ها و آسیب های اجتماعی بری و پاک خواهد بود و می توان مدینه فاضله تربیت قرآنی را در افق نورانی این چشم انداز  به نظاره نشست.
 از درگاه دادار توانا سلامتی ، تندرستی ، نیک بختی و نیک فرجامی را برای یکان یکان این قافله نیکان مسئلت داشته و امید وارم در پرتو عنایات خاص خدای علیم سلامت و بهروز باشید.
                                                                                                                        علیرضا شهرستانی
                                                                                    رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه