حضور حضرت آیت الله علماء در نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز با حضور در نمایشگاه توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ضمن تقدیر از خلاقیت ها و ابتکارات پژوهشگران جوان این حوزه، خواستار حمایت از برنامه های دانشجویان این دانشگاه شد.

حضور حضرت آیت الله علماء در نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز با حضور در نمایشگاه توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ضمن تقدیر از خلاقیت ها و ابتکارات پژوهشگران جوان این حوزه، خواستار حمایت از برنامه های دانشجویان این دانشگاه شد.