رییس دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: دانش آموزان سرمایه های بی بدیل آینده کشور هستند، و باید برای تربیت و پرورش درست آن ها تلاش کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دکتر”علیرضا شهرستانی” در جشن غنچه ها که با حضور مسئولین استان برگزار شد گفت: باید با بچه ها زبان کودکی را به کار ببریم تا پیوند های عاطفی و اجتماعی در محیط مدارس بوجود آید.
این استاد دانشگاه خطاب به اولیای دانش آموزان افزود: فرزندان امانت های الهی نزد ما هستند ، پس باید این امانت را متناسب با توصیه های خداوند تربیت نماییم.
دکتر شهرستانی با تصریح اهمیت حضور دانش آموزان در مساجد و شنیدن آموزه های دینی گفت : اگر کودکان رفتار های عملی ما را در خصوص اجرای واجبات الهی ببینند ، یقینا با ایمان و اعتقاد بیشتر ملزم به رعایت آن می شوند.