حضرت آیت الله علماء : نه تنها ملت ایران بلکه جهان اسلام مدیون رزمندگان و خانواده های شهدا است.

حضرت آیت الله علماء : نه تنها ملت ایران بلکه جهان اسلام مدیون رزمندگان و خانواده های شهدا است.