دکتر علیرضا شهرستانی رئیس دفتر امام جمعه کرمانشاه : بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری، رسالت خبر نگاران را دو چندان می کند.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کرمانشاه، شهرستانی که در همایش بسیج رسانه ای استان کرمانشاه سخن می گفت افزود: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری، خبرنگاران محترم رسالتی بسی عظیم و حساس دارند که امیدواریم همگان بتوانیم در این موقعیت حساس ، سر بلند باشیم.