نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه: سرمایه همه ما قرآن است، باید از همه ظرفیت ها برای گسترش مباحث قرآنی استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه آیت الله علماء در دیدار با حجه الاسلام والمسلمین محمد موحدی نژاد، رئیس موسسه فرهنگ قرآنی کشور و نماینده حجه الاسلام والمسلمین قرائنی گفت: انصافا حرکت خوب و مثبتی از سوی حجه الاسلام والمسلمین قرائنی به راه افتاده که برای بسط مباحث قرآنی در سطح کشور الگو بوده است.
امام جمعه کرمانشاه افزود: درس های قرآن آقای قرائنی تخصصی و با ابتکار مطرح می شود، زیرا ضروریات روز جامعه رادر نظر می گیرد.
آیت الله علماء تاکید کرد: یکی از ضروریات استان طرح مباحث کلامی است ، زیرا از حیث اقلیمی و فرهنگی استان پذیرش این برنامه های علمی را دارد.
قبل از سخنان آیت الله علما، حجه الاسلام والمسلمین محمد موحدی نژاد ، رئیس موسسه فرهنگ قرآنی ، گزارشی از فلسفه حضور خود را به استان کرمانشاه تبیین کرد.