نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه: عظمت امام هشتم (ع) هم عصمت امام دارد و هم دستگاه سلطانی و این منحصر به فرد است.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام چمعه کرمانشاه، در دیدار پیش از ظهر امروز خُدام امام رضا(ع) با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، بر لزوم حفظ روحیه مردم با حضور خُدام تأکید شد.
آیت الله علماء گفت: وجود مبارک امام رضا(ع) مایه خیر و برکت هم برای استان خراسان و هم کل کشور است زیرا همه ساله میلیون ها دلیاخته و شیفته را به سوی خود جلب می کند.
امام جمعه کرمانشاه افزود: ضمن این که رئوف صفتی است که تمامی معصومین(ع) به آن آن متصف می باشند اما در معنای خاص این صفت برای امام هشتم(ع) به کار رفته است به دلیل این اینکه با وجود میلیون ها زائر، هیچ کمبودی در زمینه مایحتاج مردم در مشهد احساس نمی شود.
وی تاکید کرد: اسلام با وجود ائمه هدی(ع)، دینی بالنده و به روز است و هر روز در حال رشد و تحول می باشد و همین امر اسلام را نامی کرده و از آن دینی همه جانبه و پویا ساخته است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با مثبت دانستن حرکت خدام امام رضا(ع) تصریح کرد: این حرکت شما هم در استان کرمانشاه و سایر استان ها باعث تقویت روحیه مردم و نشاط می شود و در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است.
گفتنی است قبل از سخنان آیت الله علما خدام امام هشتم(ع) سرود دسته جمعی را در عظمت امام رضا(ع) اجرا کردند.