آیت الله علماء: مرحوم مصطفی اخلاقی یک جوان متدین و انقلابی با روحیه بالای جهادی و خدمتگزاری بود و روش زندگی او سرمشق بسیار خوبی برای جوانان ما است. بی‌شک فقدان این مجاهد پرتلاش، خسارتی برای جامعه فرهنگی و رسانه‌ای این استان بود که امیدواریم با همت دوستان و همسنگرانش راه این عزیز ادامه داشته […]

آیت الله علماء: مرحوم مصطفی اخلاقی یک جوان متدین و انقلابی با روحیه بالای جهادی و خدمتگزاری بود و روش زندگی او سرمشق بسیار خوبی برای جوانان ما است. بی‌شک فقدان این مجاهد پرتلاش، خسارتی برای جامعه فرهنگی و رسانه‌ای این استان بود که امیدواریم با همت دوستان و همسنگرانش راه این عزیز ادامه داشته باشد.