26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان، این سفیران سرزمین سرافرازی ایران اسلامی به خاک میهن گرامی باد. پایمردیتان را مردم نجیب ایران قدر دانست و می داند، باشد که صبر و پایداریتان را خداوند در دنیا و آخرت اجر جزیل کرامت فرماید.