مسئولان با مدیریت صحیح کالاهای اساسی مردم را تأمین کنند ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

امام جمعه موقت کرمانشاه:
مسئولان با مدیریت صحیح کالاهای اساسی مردم را تأمین کنند

امام جمعه موقت کرمانشاه گفت: مسئولان باید با مدیریت صحیح کالاهای اساسی مردم را تامین کنند و در اختیار آنها قرار دهند.

چیزی یافت نشد !