دوشنبه, 03 مهر 1396
شناسه خبر:956

اخبار

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: حفظ و تقویت زبان و ادبیات فارسی از سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است.
حضرت آیت الله "مصطفی علما" روز یکشنبه در نشست با دبیر علمی دوازدهمین گردهمایی بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی گفت: مقام معظم رهبری خود یک ادیب هستند و هموراه بر حفظ زبان فارسی تاکید دارند .
وی گفت: برگزای چنین گردهمایی های برای توسعه و حفظ زبان و ادبیات فارسی و آثار ادبی کار مفید و ماندگاری است و ما نیز از این گردهمایی حمایت خواهیم کرد.
همچنین دبیر علمی این گردهمایی گفت: در این گردهمایی بزرگ ادب فارسی 250 استاد برجسته داخلی و خارجی زبان و ادبیات فارسی حضور خواهند داشت.
"خلیل بیگ زاده" اظهار داشت: در این گردهمایی 1500 مقاله تخصصی از اساتید برجسته کشوری با 4 هزار و 500 مورد داوری ، مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهند گرفت که به نوبه خود اتفاق بزرگ و بی نظیری در زمینه ادبیات در استان کرمانشاه خواهد بود.
وی افزود: این گردهمایی بزرگ از 15 الی 17 شهریور ماه برگزار خواهد شد و دبیر خانه دائمی نیز در دانشگاه رازی کرمانشاه برای دریافت مقالات و نیز گردآوری آثار ادبی شاعران برجسته استان کرمانشاه فعال خواهد بود.
وی گفت: در استان کرمانشاه آثار و شاعرانی نا آشنا وجود دارد که برگزاری این گردهمایی می تواند در جمع آوری این آثار و معرفی آنها بسیار موثر باشد.
وی افزود: از بین این آثار می توان به دیوان شعر عاشورایی "میرزا احمد الهامی کرمانشاهی " اشاره داشت که وقایع عاشورا را از مدینه تا شام به زیبایی به نظم در آورده است و همچنین به شاعر دیگر "میرزا احمد خان نصیبی کرمانشاهی" با دیوان شعری که تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم است اشاره داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: حفظ و تقویت زبان و ادبیات فارسی از سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است.
حضرت آیت الله "مصطفی علما" روز یکشنبه در نشست با دبیر علمی دوازدهمین گردهمایی بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی گفت: مقام معظم رهبری خود یک ادیب هستند و هموراه بر حفظ زبان فارسی تاکید دارند .
وی گفت: برگزای چنین گردهمایی های برای توسعه و حفظ زبان و ادبیات فارسی و آثار ادبی کار مفید و ماندگاری است و ما نیز از این گردهمایی حمایت خواهیم کرد.
همچنین دبیر علمی این گردهمایی گفت: در این گردهمایی بزرگ ادب فارسی 250 استاد برجسته داخلی و خارجی زبان و ادبیات فارسی حضور خواهند داشت.
"خلیل بیگ زاده" اظهار داشت: در این گردهمایی 1500 مقاله تخصصی از اساتید برجسته کشوری با 4 هزار و 500 مورد داوری ، مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهند گرفت که به نوبه خود اتفاق بزرگ و بی نظیری در زمینه ادبیات در استان کرمانشاه خواهد بود.
وی افزود: این گردهمایی بزرگ از 15 الی 17 شهریور ماه برگزار خواهد شد و دبیر خانه دائمی نیز در دانشگاه رازی کرمانشاه برای دریافت مقالات و نیز گردآوری آثار ادبی شاعران برجسته استان کرمانشاه فعال خواهد بود.
وی گفت: در استان کرمانشاه آثار و شاعرانی نا آشنا وجود دارد که برگزاری این گردهمایی می تواند در جمع آوری این آثار و معرفی آنها بسیار موثر باشد.
وی افزود: از بین این آثار می توان به دیوان شعر عاشورایی "میرزا احمد الهامی کرمانشاهی " اشاره داشت که وقایع عاشورا را از مدینه تا شام به زیبایی به نظم در آورده است و همچنین به شاعر دیگر "میرزا احمد خان نصیبی کرمانشاهی" با دیوان شعری که تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم است اشاره داشت.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

اوقات شرعی