اخبار ویژه
زکات از مدیریت های مهم اقتصادی اسلام است 14 مهر 1398

زکات از مدیریت های مهم اقتصادی اسلام است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه : زکات از مدیریت های مهم اقتصادی اسلام است و امروز که احیای آن برعهده ما است همه باید در این مسیر اهتمام ورزیم.

ایران مرکز ارادت به امام حسین(ع) است 11 مهر 1398

ایران مرکز ارادت به امام حسین(ع) است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: امروز جمهوری اسلامی ایران مرکز ارادت و عشق به امام حسین(ع) است.

اقتدار امروز ایران در دستان نیروهای مسلح است 11 مهر 1398

اقتدار امروز ایران در دستان نیروهای مسلح است

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه: امروز اقتدار و موقعیت کشور در دستان نیروهای مسلح است.

سرمایه طلبگی علم و تقوا است 10 مهر 1398

سرمایه طلبگی علم و تقوا است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه: آن مواردی که موفقیت طلاب حوزه های علمیه را تضمین می کند، درس خواندن و رعایت تقوا است.

امروز استکبار با فکر جوان های ما کار دارد 10 مهر 1398

امروز استکبار با فکر جوان های ما کار دارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: امروز طمع استکبار به نفت و گاز ما نیست ، بلکه با فکر جوان های ما کار دارد.

انسانیت ما در گرو اخلاق است 08 مهر 1398

انسانیت ما در گرو اخلاق است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه:انسانیت انسان با اخلاق معنا می یابد.

فرهنگ از اقتصاد هم بالاتر است 08 مهر 1398

فرهنگ از اقتصاد هم بالاتر است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: فرهنگ از اقتصاد بالاتر و از نان شب هم واجب تر است.

برای حضور در عرصه های جهانی باید مجهز به علم روز باشیم 07 مهر 1398

برای حضور در عرصه های جهانی باید مجهز به علم روز باشیم

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: باید در همه حال پشتوانه علمی داشته باشیم و برای حضور در عرصه های جهانی خود را مجهز به علم روز نماییم.

یکی از مصادیق مرگ بر آمریکا ، سازندگی همه جانبه در کشور است 07 مهر 1398

یکی از مصادیق مرگ بر آمریکا ، سازندگی همه جانبه در کشور است

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه: یکی از مصادیق بارز مرگ بر آمریکا سازندگی همه جانبه در کشور برای محرومیت زدایی می باشد.

دانشمندان ، اندیشمندان ، فرهیختگان ، پژوهشگران سرمایه های بی بدیل کشور می باشند 04 مهر 1398

دانشمندان ، اندیشمندان ، فرهیختگان ، پژوهشگران سرمایه های بی بدیل کشور می باشند

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه: دانشمندان ، اندیشمندان ، فرهیختگان ، پژوهشگران سرمایه های بی بدیل کشور می باشند.